Gånglåt från Vigelsjö (Walking tune)


Key: G

Form: Gånglåt

ABC:

X: 1
T:Gånglåt från Vigelsjö
C:Sten Blomström
N:(Ändrad - i den form den lärts av amerikanska spelmän)
Z:Karen Myers (#2278)
Z:Upptecknad 7/2007
M:2/4
L:1/16
R:Gånglåt
O:Vigelsjö, Uppland
K:G
B2B2 A2GF | G4 D4 | B2B2 A>GA>c | B2B2 A4 | d4 G2AB | c2c2 B4 | A>BA>G F>DE>F |
[1 G2G2 G4 :|2 G2B2 c2d2 |: e2>d2 c>Bc>d | e2g2 f2e2 | d2>c2 B>AB>c | d2f2 e2d2 |
c2>B2 A>GF>G | A4 A4 |1 c>BA2 c>BA2 | B2e2 d4 :|2 c>BA>G F>DE>F | G2G2 G4 |]
"_Skriven som AAAA-BBBB""Originalversionen av takt 18"A>GF2 A>GF2 |]

MP3:

Download this MP3  If it plays, right-click on the page and “Save as”. (Detailed instructions)

Sheet Music: Click image to enlarge. To download, right-click in enlarged image and "Save as...".

Melody

Harmonized

 

 

 

 

 

 

Youtube:

Source (if known): Sten Blomström (Vigelsjö, Uppland)

Other Tunes in Set:

Region: Sweden

Notes:

skandi